Nieuws

Symposium 15/10/2020 verplaatst naar 30/09/2021.
Meer…

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing.
Meer…

Vacature : Bestuurslid AOAC Lowlands
Meer…

Symposia

De doelstelling van de organisatie AOAC Lowlands is het verschaffen van educatie en training op laboratoriumgebied en het bevorderen van contacten en gedachtenwisseling binnen de doelgroep door middel van het organiseren van (Nederlandstalige) symposia in de Benelux.

De onderwerpen zijn met de jaren ruimer gekozen om een grotere doelgroep te kunnen bereiken en een interessante boodschap te kunnen meegeven aan een ruim publiek.

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing.

Algemeen

Dagelijks worden processen aan- en bijgestuurd op basis van uitslagen van snelle (screenings-)testen. Hoe werken die eigenlijk en wat is waarde van het resultaat? Het symposium is voor allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het gebruik en de controle van snelle methoden voor toepassing in de productie van levensmiddelen en diervoeders.

Op donderdag 30 september 2021 organiseert AOAC Lowlands het symposium “Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing”. Tijdens het symposium zullen gerenommeerde sprekers uit België en Nederland verschillende invalshoeken rond het gebruik van snelle screeningstesten toe lichten. Zo zal Dr Stillatus (Belgian Pork Group) uiteenzetten hoe de speekseltest ingezet wordt om het proces te sturen. Dr de Winter (Baseclear) zal de laatste ontwikkelingen bespreken op gebied van aantonen van pathogenen waaronder Listeria monocytogenes. Dr Reybroeck (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) zal een overzicht geven over de ontwikkeling en validatie van sneltesten voor de zuivel.

Het symposium is voor allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het gebruik en de controle van snelle methoden voor toepassing in de productie van levensmiddelen en diervoeders

Doelgroep is een breed publiek van producenten, QA managers, onderzoekers, consultants en consumenten.

Details en inschrijvingen

U kunt alle details en inschrijvingsmogelijkheden terugvinden terugvinden in de AOAC Symposium 2021 Folder (PDF bestand).
Inschrijvingen zijn mogelijk via het formulier dat u aantreft onderaan de pagina AOAC Symposium 2021 inschrijvingen.

Kosten en voorwaarden

Deelnemers
  • 200 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling vóór 1 augustus 2021)
  • 250 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling nà 1 augustus 2021)
  • 125 EUR, excl. BTW voor studenten, mits geldig bewijs.
Bij inschrijving zult u de factuur pas na 1 augustus 2021 ontvangen.
Per 1 augustus 2021 zal beslist worden of het symposium on-site zal plaatsvinden bij NOVOTEL in Breda of on-line. Bij een on-line symposium zal de helft van bovenstaande tarieven gefactureerd worden.
Als de inschrijving na 15 september wordt geannuleerd, wordt er 50 EUR in rekening gebracht.

Programma

Van zodra beschikbaar kan u hier een gedetailleerd programma overzicht terugvinden.

Agenda Titel presentatie Spreker, instituut/bedrijf Abstract
 Opening en introductie door de dagvoorzitter Monique de Nijs, AOAC Lowlands  
 Van kweek tot sensor: een overzicht van snelle microbiologische screeningsmethoden Prof. Dr. Marc Heyndrickx, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Abstract beschikbaar  
 Sequencing voor uitbraak- en bronopsporing van voedsel gerelateerde infecties (case Listeria) Dr. Eelco Franz, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Abstract beschikbaar  
 Microbioom-gerelateerde applicaties voor SNELLE detectie van pathogenen in de voedselketen Dr. Eline Klaassens, BaseClear BV, Leiden Abstract beschikbaar  
 Sneltesten. Noodzakelijk kwaad of betrouwbaar gemak? Dr. Martijn van Iersel, Holland Malt B.V. Abstract beschikbaar  
 Screening van omgevingsmonsters voor proces hygiëne Ir. Frank de Bok, Mérieux NutriSciences  Abstract beschikbaar  
  Antibioticascreeningstesten in melk en hun validatie Dr. Wim Reybroeck, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Abstract beschikbaar  
 Gebruik van veren als indicatie voor gebruik van diergeneesmiddelen Dr. Bjorn Berendsen, Wageningen Food Safety Research Abstract beschikbaar  
 Speekseltest bij varkens in combinatie met snelle vleestesten Ir. Vincent Stillatus, Belgian Pork Group Abstract beschikbaar  
 Samenvatting van de dag door de dagvoorzitter Monique de Nijs, AOAC Lowlands  

Recente symposia - Overzicht

2017: Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen
2016: Vitaminen in voeding,diervoeding en supplementen
2015: Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?
2013: Ons voedsel : veilig verpakt ?
2012: Voedselallergenen
2010: Antibiotica en Alternatieven: zijn we op de goede weg ... ?
2009: Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam ?
2008: Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction' ?
2006: De General Food Law: Auto/Zelf controle: De nieuwe rolverdeling tussen overheid en bedrijven
2005: Diervoeders in de voedselketen: Risico's, Residuen en Regelgeving

Recente symposia - Details

Symposium 2017 - Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen

Op donderdag 21 september 2017 organiseerde AOAC Lowlands in Breda de bijeenkomst “Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen”. Tijdens het symposium belichtten gerenommeerde sprekers van overheid en bedrijfsleven uit België en Nederland verschillende invalshoeken rond darmgezondheid bij mens en dier.

U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2017 Folder (PDF bestand).
U kunt een samengevat overzicht van alle abstracts terugvinden in AOAC Symposium 2017 Abstracts (PDF bestand).
U kunt een interactief overzicht van alle sprekers, abstracts en presentaties terugvinden in AOAC Symposium 2017 Sprekers, abstracts en presentaties.
U kunt een uitgebreide fotoreportage terugvinden onder AOAC Symposium 2017 Fotogalerij.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2016 - Vitaminen in voeding,diervoeding en supplementen

Op donderdag 13 oktober 2016 werd in Breda een symposium georganiseerd rond “Vitaminen in voeding, diervoeding en supplementen”.
Het symposium met lezingen van gerenommeerde sprekers had als doel alle invalshoeken rond vitaminen in voedsel en diervoeding - gezondheid, voedselveiligheid, productformulering – te belichten.
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2016 Folder (PDF bestand).
Terug naar overzicht ...

Symposium 2015 - Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?

Op 12 maart 2015 werd in Breda een symposium georganiseerd rond het aktuele thema "Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?"
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2015 Folder (PDF bestand).
Terug naar overzicht ...

Symposium 2013 - Ons voedsel : veilig verpakt ?

Op 21 november 2013 werd in Breda een symposium georganiseerd rond het aktuele thema "Ons voedsel : veilig verpakt ?"
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2013 Folder (PDF bestand).
Als u wilt weten, wat er zoal op het programma stond, klik dan hier. Via dit programma kunt u ook de presentaties bekijken door op de titel van de betreffende presentatie(s) te klikken.
Kijk ook eens naar de fotorapportage van het symposium, door hier te klikken.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2012 - Voedselallergenen

Op 19 april 2012 werd het AOAC Lowlands symposium 'Voedselallergenen' gehouden in Breda.
Als u wilt weten, wat er zoal op het programma stond, klik dan hier. Via dit programma kunt u ook de presentaties bekijken door op de titel van de betreffende presentatie(s) te klikken.
Als u wilt weten hoe het symposium onthaald werd bij de deelnemers klik dan hier.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2010 - Antibiotica en Alternatieven: zijn we op de goede weg ... ?

Op 25 maart 2010 werd het zeer goed bezochte symposium "Antibiotica en Alternatieven": zijn we op de goede weg ... ? gehouden. De themadag sloot goed aan bij de actualiteit rondom het gebruik van antibiotica.
Kijk eens naar de fotorapportage van het symposium, door hier te klikken.
Of lees over de gezondheidsaspecten van het gebruik van colostrum. Dit artikel werd door een van de aanwezige leden van de pers geschreven in het aprilnummer 2010 van Eisma Voedingsmiddelenindustrie, naar aanleiding van de voordracht van Jan Bastiaans van FrieslandCampina. U krijgt dit artikel in beeld als u hier klikt.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2009 - Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam ?

Op 17 maart 2009 organiseerde AOAC Lowlands het symposium: "Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam?". Gedurende dit symposium werd aan het onderwerp "vis en aquacultuur" vanuit diverse invalshoeken aandacht gegeven door sprekers uit België en Nederland.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2008 - Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction' ?

Op donderdag 13 maart 2008 organiseerde AOAC Lowlands het symposium Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction'. Tijdens dit symposium zijn sprekers uit België en Nederland ingegaan op diverse aspecten van functionele voedingsmiddelen.
Terug naar overzicht ...