Nieuws

Nieuwe LinkedIn pagina om alle nieuws te volgen - Bezoek ons hier

Vacature : Bestuurslid AOAC Lowlands
Meer…

Symposia

De doelstelling van AOAC Lowlands is het verschaffen van educatie en training op laboratoriumgebied en het bevorderen van contacten en gedachtewisseling binnen de doelgroep door middel van het organiseren van (Nederlandstalige) symposia in de Benelux.
De onderwerpen zijn met de jaren ruimer gekozen om een grotere doelgroep te kunnen bereiken en een interessante boodschap te kunnen meegeven aan een ruim publiek.

Symposium 2022 - Duurzame eiwitvervangers onder de loep

Algemeen

Eiwitten maken een cruciaal deel uit van onze voeding. Het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat echter onder druk. Uit alle hoeken klinkt dat meer diversiteit en duurzaamheid noodzakelijk zijn. Welke eiwitbronnen zijn er op heden beschikbaar en welke alternatieve eiwitbronnen staan klaar om onze supermarkten te veroveren? Is de consument hier klaar voor en zijn deze eiwitten ook veilig? Hoe gaan onze lokale bedrijven om met deze veranderingen en waar lopen ze tegenaan? Kunnen de veehouderij en veevoederketens anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen en zorgen voor meer duurzaamheid? Welke uitdagingen zijn er op vlak van voedselzekerheid en wat is de impact op onze economie en het milieu?

Finaal programma

 Titel presentatie Spreker
Instituut/bedrijf 
Details spreker en presentatie 
9.00-9.05Opening door de voorzitter Peter Hoos
AOAC Lowlands 
 
9.00-9.50Eiwitdiversificatie van grondstof tot eindproduct: uitdagingen en kansen voor onderzoek en innovatie. Geert Van Royen
ILVO 
Details beschikbaar 
9.50-10.30De Europese wetgeving voor Novel Foods: implicaties voor de ontwikkeling van nieuwe eiwitvervangers. Clemens van Rossum
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
Details beschikbaar 
10.30-11.00Pauze   
11.00-11.30Consumentenperspectief en marktpotentieel van eiwitvervangers. Prof. Wim Verbeke
Universiteit Gent 
Details beschikbaar 
11.30-11.40Presentatie door sponsor.   
11.40-12.10Case study: Van idee tot product - Alternatieve eiwitbronnen voor kaasproductie. Venetka Agayn
Fervena 
Details beschikbaar 
12.10-13.30Lunch   
13.30-14.00Voedselveiligheidsaspecten van circulaire insecteneiwitten. Elise Hoek - van den Hil
WFSR 
Details beschikbaar 
14.00-14.30Caseïnes – productie van melkeiwitten zonder koe. Will van den Tweel
Those Vegan Cowboys 
Details beschikbaar 
14.30-15.00Pauze   
15.00-15.30Future protein transition: Creating sustainable food biotech solutions for alternative protein through partnerships. René Draaisma
Unilver 
Details beschikbaar 
15.30-16.00Fermentatie als duurzaam eiwitproductiesysteem. Kirsten Knobel
The Protein Brewery 
Details beschikbaar 
16.00-16.10Samenvatting van de dag Peter Hoos
AOAC Lowlands 
 
16.10-...Receptie   

Wenst u op de hoogte te blijven van dit event, volg ons dan zeker via LinkedIn

Recente symposia - Overzicht

2021: Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing
2017: Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen
2016: Vitaminen in voeding,diervoeding en supplementen
2015: Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?
2013: Ons voedsel : veilig verpakt ?
2012: Voedselallergenen
2010: Antibiotica en Alternatieven: zijn we op de goede weg ... ?
2009: Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam ?
2008: Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction' ?
2006: De General Food Law: Auto/Zelf controle: De nieuwe rolverdeling tussen overheid en bedrijven
2005: Diervoeders in de voedselketen: Risico's, Residuen en Regelgeving

Recente symposia - Details

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing

Op donderdag 30 september 2021 vond het online symposium ‘Snelle screening bij de poort: Sturing van food- en feedprocessing’ plaats. Tijdens het symposium werden naast verschillende screeningsmethoden en hun validatie ook enkele toepassingen en ervaringen uit de bedrijfswereld gedeeld. Het programma kan u terugvinden in de AOAC Symposium 2021 folder.
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2021 Folder (PDF bestand).
U kunt een samengevat overzicht van alle sprekers en hun abstracts terugvinden in AOAC Symposium 2021 Abstracts (PDF bestand).
U kunt een interactief overzicht van alle sprekers, abstracts en presentaties terugvinden in AOAC Symposium 2021 Sprekers, abstracts en presentaties.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2017 - Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen

Op donderdag 21 september 2017 organiseerde AOAC Lowlands in Breda de bijeenkomst “Darmgezondheid: gezondheid zit in onze darmen”. Tijdens het symposium belichtten gerenommeerde sprekers van overheid en bedrijfsleven uit België en Nederland verschillende invalshoeken rond darmgezondheid bij mens en dier.
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2017 Folder (PDF bestand).
U kunt een samengevat overzicht van alle abstracts terugvinden in AOAC Symposium 2017 Abstracts (PDF bestand).
U kunt een interactief overzicht van alle sprekers, abstracts en presentaties terugvinden in AOAC Symposium 2017 Sprekers, abstracts en presentaties.
U kunt een uitgebreide fotoreportage terugvinden onder AOAC Symposium 2017 Fotogalerij.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2016 - Vitaminen in voeding,diervoeding en supplementen

Op donderdag 13 oktober 2016 werd in Breda een symposium georganiseerd rond “Vitaminen in voeding, diervoeding en supplementen”.
Het symposium met lezingen van gerenommeerde sprekers had als doel alle invalshoeken rond vitaminen in voedsel en diervoeding - gezondheid, voedselveiligheid, productformulering – te belichten.
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2016 Folder (PDF bestand).
Terug naar overzicht ...

Symposium 2015 - Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?

Op 12 maart 2015 werd in Breda een symposium georganiseerd rond het aktuele thema "Ons Voedsel: Authentiek en veilig ?"
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2015 Folder (PDF bestand).
Terug naar overzicht ...

Symposium 2013 - Ons voedsel : veilig verpakt ?

Op 21 november 2013 werd in Breda een symposium georganiseerd rond het aktuele thema "Ons voedsel : veilig verpakt ?"
U kunt alle details terugvinden in de AOAC Symposium 2013 Folder (PDF bestand).
Als u wilt weten, wat er zoal op het programma stond, klik dan hier. Via dit programma kunt u ook de presentaties bekijken door op de titel van de betreffende presentatie(s) te klikken.
Kijk ook eens naar de fotorapportage van het symposium, door hier te klikken.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2012 - Voedselallergenen

Op 19 april 2012 werd het AOAC Lowlands symposium 'Voedselallergenen' gehouden in Breda.
Als u wilt weten, wat er zoal op het programma stond, klik dan hier. Via dit programma kunt u ook de presentaties bekijken door op de titel van de betreffende presentatie(s) te klikken.
Als u wilt weten hoe het symposium onthaald werd bij de deelnemers klik dan hier.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2010 - Antibiotica en Alternatieven: zijn we op de goede weg ... ?

Op 25 maart 2010 werd het zeer goed bezochte symposium "Antibiotica en Alternatieven": zijn we op de goede weg ... ? gehouden. De themadag sloot goed aan bij de actualiteit rondom het gebruik van antibiotica.
Kijk eens naar de fotorapportage van het symposium, door hier te klikken.
Of lees over de gezondheidsaspecten van het gebruik van colostrum. Dit artikel werd door een van de aanwezige leden van de pers geschreven in het aprilnummer 2010 van Eisma Voedingsmiddelenindustrie, naar aanleiding van de voordracht van Jan Bastiaans van FrieslandCampina. U krijgt dit artikel in beeld als u hier klikt.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2009 - Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam ?

Op 17 maart 2009 organiseerde AOAC Lowlands het symposium: "Vis en aquacultuur: Gezond en duurzaam?". Gedurende dit symposium werd aan het onderwerp "vis en aquacultuur" vanuit diverse invalshoeken aandacht gegeven door sprekers uit België en Nederland.
Terug naar overzicht ...

Symposium 2008 - Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction' ?

Op donderdag 13 maart 2008 organiseerde AOAC Lowlands het symposium Functionele Voeding: 'Science' of 'Fiction'. Tijdens dit symposium zijn sprekers uit België en Nederland ingegaan op diverse aspecten van functionele voedingsmiddelen.
Terug naar overzicht ...