Nieuws

Symposium 15/10/2020 verplaatst naar 30/09/2021.
Meer…

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing.
Meer…

Vacature : Bestuurslid AOAC Lowlands
Meer…

Inschrijvingen

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing.

Algemeen

Dagelijks worden processen aan- en bijgestuurd op basis van uitslagen van snelle (screenings-)testen. Hoe werken die eigenlijk en wat is waarde van het resultaat? Het symposium is voor allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het gebruik en de controle van snelle methoden voor toepassing in de productie van levensmiddelen en diervoeders.

Op donderdag 30 september 2021 organiseert AOAC Lowlands het symposium “Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing”. Tijdens het symposium zullen gerenommeerde sprekers uit België en Nederland verschillende invalshoeken rond het gebruik van snelle screeningstesten toe lichten. Zo zal Dr Stillatus (Belgian Pork Group) uiteenzetten hoe de speekseltest ingezet wordt om het proces te sturen. Dr de Winter (Baseclear) zal de laatste ontwikkelingen bespreken op gebied van aantonen van pathogenen waaronder Listeria monocytogenes. Dr Reybroeck (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) zal een overzicht geven over de ontwikkeling en validatie van sneltesten voor de zuivel.

Het symposium is voor allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het gebruik en de controle van snelle methoden voor toepassing in de productie van levensmiddelen en diervoeders

Doelgroep is een breed publiek van producenten, QA managers, onderzoekers, consultants en consumenten.

Kosten en voorwaarden

Deelnemers
  • 200 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling vóór 1 augustus 2021)
  • 250 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling nà 1 augustus 2021)
  • 125 EUR, excl. BTW voor studenten, mits geldig bewijs.
Bij inschrijving zult u de factuur pas na 1 augustus 2021 ontvangen.
Per 1 augustus 2021 zal beslist worden of het symposium on-site zal plaatsvinden bij NOVOTEL in Breda of on-line. Bij een on-line symposium zal de helft van bovenstaande tarieven gefactureerd worden.
Als de inschrijving na 15 september wordt geannuleerd, wordt er 50 EUR in rekening gebracht.

Inschrijvingen

U kan zich online ischrijven via het formulier AOAC Symposium 2021 inschrijvingen.