AOAC Lowlands - Inschrijvings Formulier Symposium 2021

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing."

Datum :
30 september 2021
Locatie :
Novotel Breda, Dr Batenburglaan 74, 4837 BR BREDA
Tel : (+31)76/5659220, Fax : (+31)76/5658758
Kosten :

  • 200 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling vóór 1 augustus 2021)
  • 250 EUR, excl. BTW (inschrijving en betaling nà 1 augustus 2021)
  • 125 EUR, excl. BTW voor studenten, mits geldig bewijs.
Bij inschrijving zult u de factuur pas na 1 augustus 2021 ontvangen.
Per 1 augustus 2021 zal beslist worden of het symposium on-site zal plaatsvinden bij NOVOTEL in Breda of on-line. Bij een on-line symposium zal de helft van bovenstaande tarieven gefactureerd worden.
Als de inschrijving na 15 september wordt geannuleerd, wordt er 50 EUR in rekening gebracht.
Naam en Voornaam:
Instelling/Bedrijf:
Adres (Straat/Postcode/Gemeente/Land):
Telefoon:
Fax:
Email:
Factuur:
BTW Nummer: