Nieuws

Symposium 15/10/2020 verplaatst naar 30/09/2021.
Meer…

Symposium 2021 - Snelle screening bij de poort: sturing van food & feed processing.
Meer…

Vacature : Bestuurslid AOAC Lowlands
Meer…

Vacatures

Op deze pagina kan u openstaande vactures raadplegen.

Vacature: bestuurslid AOAC Lowlands

Algemeen

AOAC Lowlands streeft naar kennisvermeerdering en -uitwisseling omtrent alle aspecten van voedselveiligheid en -kwaliteit, voor en door vakinhoudelijke professionals uit Nederland en Vlaanderen. Dit doet AOAC Lowlands door het organiseren van een jaarlijks symposium rondom een actueel thema op gebied van (dier)voeding, waarbij er eveneens veel ruimte is voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen.

Bestuur

Het AOAC Lowlands bestuur bestaat momenteel uit vier leden en is op zoek naar versterking van 2 algemene bestuursleden voor zijn dagelijkse werking en de organisatie van het jaarlijkse symposium.

Functieomschrijving en taken

Als algemeen bestuurslid denk en beslis je mee over het onderwerp en de inhoud van het jaarlijks symposium. Je stelt mogelijk één of meerdere sprekers voor en nodigt die uit voor het geven van een voordracht. Je neemt deel aan een 5-tal bestuursvergaderingen per jaar (meestal 2 vergaderingen in Breda, 2 skype vergaderingen en 1 sociale activiteit met de bestuursleden). Je woont de jaarlijkse symposium dag bij en helpt mee aan de praktische organisatie ervan.

Tijdsbesteding

De tijd nodig voor het bijwonen van de vergaderingen en de symposium dag, voor het uitvoeren van de praktische taken ter voorbereiding van het symposium schatten we in op maximaal 40 uur per jaar.

De functie is op vrijwillige basis, maar er is een onkostenvergoeding voorzien wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden voor AOAC Lowlands (bijvoorbeeld reiskosten).

Ben je geïnteresseerd in een functie als algemeen bestuurslid van AOAC Lowlands of heb je nog verdere vragen, neem dan contact op met info@aoaclowlands.nl of met de voorzitter Monique de Nijs (mail : monique.denijs@wur.nl), penningmeester Wim Reybroeck (mail : wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be) of secretaris Siegrid De Baere (mail: siegrid.debaere@ugent.be).